ENTIRES_flajer
S I M P O Z I J
"IZAZOVI U ENERGETICI - Put u sigurnu budućnost!"
Univerzitet u Tuzli, Amfiteatar 2- Rektorat, Ul. Dr.Tihomila Markovića br.1, Tuzla
REGISTRACIJA UČESNIKA I IZJAVE ZA MEDIJE
OTVARANJE I POZDRAVNO OBRAĆANJE
UVODNA IZLAGANJA - IZAZOVI U ENERGETICI
Prilike za održiv energetski sistem – iskustva iz Norveške; Prof.dr. Nataša Nord, NTNU, Norveška - online
Energetika nekada i danas; Prof.dr. Nikola Stošić, City University of London - online
Iskustva Univerziteta iz V.Britanije; Prof.dr. Ahmed Kovačević, City University of London - online
Uloga Univerziteta u energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini, energetska neovisnost; Prof.dr. Mirza Kušljugić, Akademija za nauku i umjetnost – odjeljenje za tehničke nauke , Odbor za energiju, energetiku i okoliš - online
Uloga MaÅ¡inskog fakulteta u energetskoj tranziciji u BiH; Prof.dr.Indira BuljubaÅ¡ić, MaÅ¡inski fakultet Univerzitet u Tuzli
Plan i priprema Bosne i Hercegovine na ETS/CBAM; Dr.sci. Admir Softić, pomoćnik ministra za energetiku, Ministarstvo vanjske trgovine ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MVTEO) - online
KAFE PAUZA
PANEL I - ENERGETSKA TRANZICIJA I ENERGETSKA SIGURNOST U BOSNI I HERCEGOVINI
Uvodna prezentacija: gosp.Halko Balavac, Pomoćnik ministra, Sektor energije, FMERI
Moderator panela: Prof.dr. Izudin Delić, Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli
Panelisti: 
Prof.dr. Goran Jankes, Mašinski fakultet u Beogradu
Predstavnici industrije:
Dr.sci. Nedim Ganibegović, JP Elektroprivreda BiH, podružnica Termoelektrana ''Tuzla''
Gosp. Stjepan Krumić, Direktor, Lukavac Cement d.o.o., Lukavac
Gosp. Amer Salihović, Izvršni direktor za proizvodno-tehničke poslove, Global Ispat Koksna Industrija d.o.o., Lukavac
Sisecam Soda Lukavac d.o.o., Lukavac
Mr.sc. Mirzet Suljkanović, Direktor, BoWiDo d.o.o., Doboj Jug
Centralno grijanje d.d. Tuzla
TEME:
Dostignuti nivo energetske efikasnosti i energetske tranzicije – stanje i perspektive;
Razvojni projekti energetske tranzicije u industriji – stanje i isku
Ograničenja u relizaciji energetske tranzicije industrijskog sektora;
Korištenje finansijskih, stručnih, akademskih resursa za energetsku efikasnost i energetske tranzicije industrijskog sektora – mogućnosti, primjeri dobre prakse
CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism – prijetnja ili šansa za industriju
PAUZA - Catering
PANEL II - ENERGETSKA  EFIKASNOST - VELIKI POTENCIJAL ZA ENERGETSKU TRANZICIJU. STRATEÅ KI ZAKONODAVNI OKVIR ZA OIE I ODRŽIVO FINANSIRANJE PROJEKATA NA TK
Uvodna prezentacija: Rezultati u oblasti energetske efikasnosti na TK - djelokrug MPUiZO; Gđa. Anela AjÅ¡ić, Ministrica, Ministarstvo prostornog uređenja i okoliÅ¡a TK 
Moderator panela: Prof.dr. Sandira Eljšan, Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli
Panelisti:
Gđa. Aida Jelinić, dipl.oec. šef odsjeka za EE, FMERI
Gosp.Sanjin Habul, Å¡ef odsjeka za OIE , FMERI
Gosp. Danijal Crvenjak, Grad Tuzla
Gđa. Ina Salihović, bach.ing.el, Centar za razvoj i podršku, Tuzla
Gosp. Siniša Upiparipović, Project Manager, UNDP LCPB Project
Gosp. Emir Sinanovic ESG koordinator,  Gosp. Berin Lakomica, IzvrÅ¡ni direktor /Direktor sektora za poslovanje sa privredom NLB Banka
mr.sci. Damir Kapidžić, dipl.ing.el. energetski menadžer (EUREM), auditor sistema energetskog menadžmenta
gosp. Asmir Mujagić , dipl.inž.maš.Plastoflex doo, Gračanica
Teme:
Projekti iz obnovljivih izvora energije na Tuzlanskom kantonu;
Strategija obnove zgrada u gradu Tuzla;
Kako obezbijediti finansiranje i ostvarivanje projekata obnovljivih izvora energije;
Političke prepreke za ostvarenje projekata;
Primjeri dobre prakse na Tuzlanskom kantonu;
ZAKLJUČCI SIMPOZIJA I ZATVARANJE
RUČAK - Grand Hotel Tuzla 
LOKACIJA  ODRŽAVANJA SIMPOZIJA
Lokacija_Simpozija.png