• Studentske posjete

U toku studiranja u sklopu nastavnih aktivnosti planirane su i realizovane studentske stručne posjete kompanijama i organizacijama čije djelatnosti su kompatibilne sa sadržajem nastavnog plana. 

 • Bingo City Center Tuzla 2022
 • Plamingo doo Gračanica 2021
 • Termoelektrana Tuzla
 • Mašinski fakultet Beograd
 • Danfoss Ljubljana
 • Kovan MI Gračanica
 • HE Jablanica
 • Plamingo doo Gračanica
 • Plastoflex doo Gračanica
 • Variplast doo Gračanica
 • TTU Energetik Tuzla
 • Sisecam Soda Lukavac
 • Fabrika cementa Lukavac
 • Global Ispat Koksna Industrija Lukavac
 • Bingo City Centar Tuzla
 • Institut za zavarivanje doo Tuzla
 • AC Star doo Živinice
 • Termoelektrana Stanari