Studentske aktivnosti
 • Teme za završne radove I ciklusa studija za akademsku 2020./21.
 1. Diesel motori sa direktnim i indirektnim ubrizgavanjem
 2. Pulsna i modulirana termografija u termo-fluidnoj tehnici
 3. Visokobrzinska infracrvena termografija
 4. Efikasnost naknadne primjene tehnologija za smanjenje emisije polutanata iz termoelektrana na ugalj
 5. Uporedba rashladnih fluida u rashladnim mašinama sa mogućnošću njihove zamjene
 6. Analiza potrošnje električne i toplinske energije u zgradi Mašinskog fakulteta u Tuzli
 7. Uporedba postojećih sistema grijanja na nivou BiH i njihova efikasnost
 8. Uticaj regenerativnog zagrijavanja napojne vode na ekonomičnost rada termoelektrane
 9. Pokazatelji ekonomičnosti rada termoenergetskih postrojenja
 10. Ekonomski aspekti korištenja kogeneracijskih postrojenja u Bosni i Hercegovini
 11. Specifična potrošnja energije pri sušenju biljnih materijala
 12. Uticaj konstrukcionih parametara na strujanje stišljivog fluida kroz konvergentne i divergentne kanale
 13. Uticaj položaja i oblika otvora na koeficijent istjecanja
 14. Specifičnosti skladištenja tečnih plinovitih goriva
 15. Izmjenjivačke površine kotlovskih postrojenja
 16. Planiranje sistema za kogeneraciju
 17. Postrojenja sa vlažnim (mokrim) plinskim turbinama
 18. Noviji ciklusi sa plinskim turbinama
 19. Obnovljivi izvori energije - principi konverzije i skladištenja
 20. Sistemi za regeneraciju energije kod hibridnih vozila
 21. Kotao na biomasu u hibridnom sistemu grijanja
 22. Skladište energije u hibridnom energetskom sistemu
 23. Iskorištavanje otpadne toplote energetskih uređaja
 24. Male vjetroturbine u hibridnom energetskom sistemu
 25. Kalina ciklus za niskotemperaturne izvore topline
 26. Pametni energetski sistemi
 27. Solarna toplana
 28. Sistemi ventilacije sa rekuperacijom topline
 29. Skladištenje energije kod hibridnih električnih vozila
 30. Primjena solarne tehnike u saobraćajnom sektoru