• Međunarodni projekti
 • Minimaliziranje termo-hidrauličkih ireverzibilnosti izoliranog vrtložnog polja nanofluida, Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli, Finansiran od Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, 2021. – 2022.
 • Modular Infrared Heaters – with Nanofluid Collector (MIH-NC) -TipA, Mašinski fakultet i Univerzitet u Beogradu, Tehnološko - Metarluški fakultet, Finansiran od Ministarstva civilnih poslova BiH, EUREKA projekat 2020. – 2021.
 • AHS – Adaptive heat source & fluid and solid and halogen, Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet i Univerzitet u Beogradu, Tehnološko - Metarluški fakultet, Finansiran od Ministarstva civilnih poslova BiH, EUREKA projekat, 12209 E!, 2017. – 2019.
 • Transformation of Vehicle in Filter Mobile – TVIFIM, Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet i Univerzitet u Beogradu, Tehnološko - Metarluški fakultet, EUREKA  projekat, 10345 E!, 2016.- 2017.
 • EU IPA program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina: „Podrška poduzetničkim aktivnostima mladih ljudi“, 2011-2012.
 • Quality Improvements of Master Programmes in Sustainable Energy and Environment (QIMSEE), finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, putem HERD-a, 2014.-2016.
 • Sustainable Energy and Environment in the WesternBalkans (SEEWB), finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, putem HERD-a, organizovanje Drugog ciklusa studija na univerzitetima u zemljama Zapadnog Balkana, pod nazivom “Održiva energija i okolina”, nosilac projekta ispred Univerziteta u Tuzli, Mašinski fakultet- Energetski odsjek. 2011.-2014.
 • Domaći projekti
 • ''Povećanje energetske efikasnosti rotacione sušare'',2019. godina, odobren po Internom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju, finansiran od Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH.
 • ''Snimanje baznog stanja procesnih parametara kotla 5 (modeliranje strujanja aerosmješe kroz gorionik) – Elaborat, TE Tuzla, April - Decembar, 2018.
 • ''Analiza strujanja fluida u rotacionoj sušari'', 2017. godina, odobren po Internom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju, finansiran od Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH
 • ''Termalna analiza adaptivnog grijnog izvora – Tip A'', 2016. - 2017. odobren po Internom pozivu za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju, finansiran od Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH
 • ''Unapređenje rada mlaznih gorionika na sprašeni ugalj s ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja emisija'', Projekat odobren za sufinansiranje od Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH, 2017.
 • ''Entropijska analiza disperzije jonskog mlaza u ispušnoj cijevi motora sus'', 2013. godina, finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
 • ''Minimaliziranje generisanje entropije dinamičko-grijnih akumulacionih posuda'', 2012. godina, finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
 • ''Dinamičko redukcioni efekti dozatora iona u ispušnoj cijevi motora sus'', 2012. godina, finansiran od Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH.
 • ''Entropijska analiza termohidrauličkih ireverzibilnosti dinamičko grijnih akumulacionih posuda'', 2011. godina, finansiran od Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije BiH.
 • ''Ispitivanje termofluidnih karakteristika katalitičkog uređaja'', 2011. godina, finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
 • ''Eksperimentalna i CFD simulacija efikasnosti EFS motora sus u ''uličnim kanjonima'', 2011. godina, finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
 • ''Infracrvena termografska analiza rashladnika elektroničkih komponenti i uređaja'', 2011. godina, finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
 • ''Analiza efikasnosti sinergijskog sklopa EFS i katalizatora motora SUS'', 2010. godine, finansiran od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH.
 • ''Termografska infracrvena analiza efikasnosti dinamičkih toplotnih izvora'', 2010. godine, finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
 • ''Studija izvodljivosti izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Krivaji'', Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli za potrebe Energetskog koncerna RWE iz Njemačke, 2010.
 • ''Primjena vizualizacionih metoda za analizu strujnih procesa'', 2010. godine, finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
 • ''Studija izvodljivosti - eko filterski sistem motora SUS'', 2009. godine, finansiran od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH.
 • "Eksperimentalna evaluacija teoretskih istraživanja strujanja ispušnih plinova u turbopunjaču varijabilne geometrije",2009. godine, finasiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.m motora SUS'', 2009. godine, finansiran od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH.
 • "Termalno cirkularno strujno polje",2009. godine, finasiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.
 • "Studija implementacije elektrofilterskog sistema motora sus",2008. godine, finasiran od Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH.
 • "Izrada prototipa numerički dobijenog optimalnog rješenja rotacionog automobilskog hladnjaka i daljnja eksperimentalna istraživanja", 2007. godine, finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.
 • ˝Numeričko modeliranje strujnih procesa rotacionih automobilskih hladnjaka˝, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, 2007.
 • ˝Analiza strujnih procesa rotacionih automobilskih hladnjaka˝, Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku, 2003.
 • Projekti usmjereni na jačanje laboratorijskih kapaciteta, transfer novih tehnologija i znanja
 • ˝Aktivna inkluzija naprednih studenata u naučno - istraživačke i istraživačko razvojne projekta˝, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2013./14.
 • ˝Združeni projekat – Transfer teorijskih i praktičnih znanja iz savremenih tehnologija – a) Infracrvena termografija primjena i mogućnosti˝, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, 2013.
 • Združeni projekat - ˝Nabavka prioritetne laboratorijske opreme za sprovođenje projekata termofluidne analize i ispitivanje prototipova proizvedenih procesom trodimenzionog printanja˝ Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2011.
 • ˝Nabavka pomoćnih laboratorijskih uređaja u cilju potpunijeg sprovođenja ispitivanja i analiza zahtjevnih patentnih rješenja iz oblasti termofluidne tehnike˝ Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, 2011.
 • ˝Podrška razvoju Laboratorije za istraživanje i razvoj – termofluidna tehnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli˝, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, 2010.