#Riječ Voditelja odsjeka

Energija je važna tema i sve veći prioritet - lokalno, globalno i svuda oko nas.


Naš odsjek obuhvata svaki nivo današnjih energetskih istraživanja i spoznaja, od dizajniranja i proizvodnje visoko efikasnih uređaja za pretvorbu i skladištenje energije do njihove efikasne upotrebe u industrijskim procesima te elektroenergetskim sistemima. 


Termo-fluidni inženjering je dinamično polje istraživanja i razvoja koje je primjenljivo na gotovo sve aplikacije za proizvodnju i primjenu energije u našem današnjem svijetu. Bilo da se radi o hlađenju elektroničkih uređaja, istraživanju gorivih ćelija i vodonika ili vazduhoplovnoj industriji, razvoj termo-fluidnog inženjeringa omogućava svijetu da održivije koristi energiju kako bi udovoljio našim rastućim zahtjevima.


Termo-fluidni inženjering podrazumijeva kombinirano istraživanje prijenosa topline, dinamike fluida, termodinamike i sagorijevanja. Inženjeri u ovom polju biće  dobro pripremljeni za gotovo sve izazove u raznim granama industrije.


F.A.
  • Dr.sci. Fikret Alić, redovni profesor

Naš odsjek je domaćin širokog spektra istraživačkih projekata u ovoj oblasti. Ti se projekti kreću od proučavanja adaptivnih grijnih izvora, infracrvenih termografskih analiza, separaciono-ionskih sistema, do razumijevanja osnova  nanofluida i nanotehnologije. Generalno, naš odsjek u tri paralelna pravca kompletira znanje studenta kroz sva tri studijska ciklusa.


Fundamentalno i primijenjeno termo-fluidno inženjerstvo fokusira se na razumijevanje osnovnih fizikalnih pojava složenih sistema. Istraživanja u ovom području kreću se od primjene mehanike fluida i topline u sistemima velikih razmjera do malog dizajna, istraživanja mikro i nano fluidnih procesa.


Zelene tehnologije  uključuje pretvaranje obnovljivih izvora, poput sunčeve svjetlosti, vjetra i vode, u energiju koju možemo koristiti. Solarni paneli, vjetroturbine i geotermalni izvori primjeri su tehnoloških inovacija koje mogu zamijeniti potrebu za ugljem i naftom. 


Održivi elektroenergetski sistemi su presudni za buduću energetsku sigurnost, za razvoj i ugradnju obnovljivih izvora energije. 


Naši studenti su aktivno uključeni u različite projekte, samostalne ili timske te zadnjih godina raste interes studenata za međunarodnom razmjenom i studijskim posjetama. Studenti koji su završili odsjek Energetika i termo-fluidni inženjering uspješno su pronašli posao kako u zemlji tako i u inostranstvu.


Imperativ našeg odsjeka je dobivanje kompletnog inženjera, koji ispunjava zahtjevne standarde znanja, vještine i brzinu potpomognuto različitim numeričkim softverima.


Unutar studijskog odsjeka Energetika i termo-fluidni inženjering događa se mnogo uzbudljivih stvari i pozivamo vas da budete dio toga. Ako imate bilo kakvih pitanja, ne ustručavajte se kontaktirati nas. Nadam se da ćete nam se pridružiti, kako bismo pokrenuli ili nastavili vaše studije na našem odsjeku.


Voditelj studijskog odsjeka – Energetika i Termo-fluidni inženjering 

 Dr.sci. Fikret Alić, redovni profesor 

#Naše vrijednosti
Izdvajamo
Industrijska praksa

Industrijska praksa - prilika za učenje u radnim uslovima i jačanje profesionalnih kompetencija.

Pročitaj Više
Projekti

Međunaroni projekti domaći naučni i stučni projekti, studije, projekti jačanja laboratorijskih perfomansi, transfer novih tehnologija i znanja...

PROČITAJ VIŠE
Tematska predavanja

Redovno se održavaju tematska predavanja u okviru aktivnosti odsjeka Energetika i termo-fluidni inženjering. 

Pročitaj više
Studentske aktivnosti

Studenti svojim aktivnostima daju dodatnu vrijednost fakultetu i podižu kvalitetu studentskog života.

PROčitaj više