• INDUSTRIJSKA PRAKSA

Industrijska praksa se izvodi u toku zadnjeg semestra studija, u proizvodnim pogonima i objetima privrednih subjekata sa kojima je potpisan ugovor o izvođenju industrijske prakse. Praksa traje ukupno 60 radnih sati i izvodi se u terminu i uz uslove specificirane u Ugovoru sa konkretnim privrednim subjektom. Pohađanje prakse je obavezno i vrednuje se sa jednim ECTS bodom. Obavljena Industrijska praksa je uslov za odbranu Završnog rada prvog ciklusa studija. 


To je prilika za učenje u radnim uslovima i jačanje profesionalnih kompetencija (profesionalni razvoj). Stvarni zadaci obavljani na radnom mjestu trebaju biti komplementarni onom što se uči na studijskom programu.


Svrha:

 učenje o posebnim tehnologijama, modelima i tehnikama rada, 

 usavršavanje vještina potrebnih na radnom mjestu, 

 razvoj novih vještina koje olakšavaju zapošljavanje kao što je timski rad, korištenje tehnologija i rješavanje problema, 

 prilika za sticanje vještina postepenim putem: od jednostavnijih do složenih, 

 ocjenjivanje u realnim uslovima,

 formiranje mišljenja o relevantnosti sadržaja programa za radno mjesto, itd


Metode ocjenjivanja su  prilagođene prirodi radnog mjesta (npr. posmatranje i evaluacija od strane mentora, izrada izvještaja od strane studenta, demonstracija pojedinih vještina i znanja, rješavanje konkretnih problema itd.). 


  • KOMPANIJE - PARTNERI