Uspješno okončan jednodnevni kurs iz INFRACRVENE TERMOGRAFIJE

U organizaciji odsjeka za Energetiku i termo-fluidni inženjering na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli te firme Micom BH d.o.o. Sarajevo, dana 21.03.2022. godine održan je jednodnevni besplatni kurs iz oblasti INFRACRVENE TERMOGRAFIJE.

Ovog puta kurs je bio namijenjen učenicima završne godine gimnazije i srednje škole. Broj prijavljenih polaznika kursa bio je skoro dvostruko veći od planiranog i ograničenog broja.

Certificirani termografisti prof.dr.sci. Fikret ALIĆ i dipl.ing.el. Aldin CAMOVIĆ, kombinovanim predavanjima i praktičnim postupcima približili su polaznicima ovog kursa kako najmodernije termografske kamere, tako i uvid u procese pojave unutar infracrvenog područja.

Polaznici kursa iskazali su interesovanje za usvajanje novih vještina i znanja, što je svakako dobar impuls za nastavak njihovog daljnjeg obrazovanja i usavršavanja.

Svim učesnicima kursa dodijeljeni su certifikati, kao i prigodni pokloni.