Posjeta studenata IV godine ETFI-a preduzeću Plamingo doo Gračanica

U sklopu izvođenja nastave na predmetu Mehaničke i hidromehaničke operacije, studenti III godine studijskog programa Energetika i termofluidni inženjering su obavili stručnu posjetu preduzeću doo Plamingo Gračanica.

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa djelatnostima koje obavlja preduzeće kao i da se upoznaju sa najnovijim tehnologijama brizganja plastičnih masa, sistemima hlađenja alata za brizganje i procesom izrade alata od ideje do finalnog proizvoda. 

Korisistimo priliku da se još jednom zahvalimo domaćinima na ugodnoj atmosferi i produktivnoj posjeti.