Podrška projektima studentskih organizacija


Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini Sredstva za su/finansiranje programa/projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu. 

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu osigurana su sredstva za: 

Transfer za finansiranje studentskog standarda - prošireni studentski standard 


Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu: 

Podrška projektima studentskih organizacija visokoškolskih javnih ustanova u Federaciji BiH 


Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju: 


za Potprogram 1. visokoškolske javne ustanove u Federaciji Bosne i Hercegovine i studentska udruženja

 

Vidjeti više ovdje